Hướng dẫn Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV nội dung liên quan đến hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 04/07/2022 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2417/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đơn giá vật tư biến động liên quan trong thực hiện hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 58/TCT-ĐTPT, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hợp đồng ký giữa các bên ngày 28/01/2021 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, theo đó:

- Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng, các tiêu chí để xem xét một sự kiện bất khả kháng được quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản đã được quy định tại Điều 420 Bộ Luật Dân sự 2015.

- Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 64, khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2417-BXD-KTXD_04072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2417/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)