Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 27/01/2022 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đã tác động nặng nề đến một số địa phương (đặc biệt là các tỉnh phía Nam), đang ảnh hưởng đến việc sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng (nhất là vấn đề tăng giá vật tư và đảm bảo lưu thông). Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan sớm ban hành hướng dẫn và có biện pháp ổn định giá cả thị trường vật liệu xây dựng để các công trình, dự án đang thực hiện được hoàn thành theo tiến độ, góp phần phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 290/BXD-KTXD trả lời như sau:

1. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển của ngành Xây dựng nói riêng, trong đó tác động xấu đến thị trường vật liệu xây dựng. Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu có xu hướng tăng cao trong nửa đầu năm 2021 (so với tháng 12/2020: giá xi măng tăng 2,5%-3%, kính xây dựng tăng khoảng 19%, gạch nung tăng 4%-7%, cát bê tông tăng 9,37%-12,5%; đặc biệt giá thép xây dựng tăng mạnh từ 30% đến 40% tùy theo chủng loại). Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2021, giá vật liệu xây dựng cơ bản đã được kiểm soát, có xu hướng ổn định.

Do chi phí vật liệu xây dựng chiếm 65%-70% giá trị dự toán xây dựng công trình nên việc tăng giá trong những tháng đầu năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng công trình cũng như hiệu quả của các dự án.

2. Bộ Xây dựng đã tường xuyên, kịp thời rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống quy định pháp luật lĩnh vực xây dựng và tình hình thực tiễn, đề xuất, trình Quốc hội, Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng; trong đó có giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã sát sao trong công tác chỉ đạo để kiểm soát giá vật liệu xây dựng, như: đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty rà soát, các Hiệp hội tổng kết, đánh giá các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tăng giá vật liệu xây dựng (tại văn bản số 1559/BXD-KTXD ngày 10/5/2021); yêu cầu các địa phương công bố kịp thời, bám sát giá thị trường, phục vụ điều chỉnh giá hợp đồng (văn bản số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021); tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu tư, tích trữ, đẩy giá vật liệu xây dựng.

3. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung ban hành các quy định của pháp luật có liên quan hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng, giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng,… để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng do bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm các quy định đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (trong đó có nội dung quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng); theo dõi sát diễn biến của thị trường xây dựng, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh bị tác động của các hiện tượng đầu cơ, thổi giá. Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ sớm hoàn thiện Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng (tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng để các chủ thể có đủ dữ liệu tin cậy phục vụ xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 290/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)