Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 27/12/2021 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), tăng mức hỗ trợ từ nguồn vốn từ ngân sách lên 40 triệu đồng/hộ, theo đó tăng mức vay từ ngân hàng chính sách xã hội lên 30 triệu đồng/hộ, vì theo giá cả thị trường hiện nay với số tiền hiện tại khó đáp ứng nhà yêu cầu 03 cứng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5402/BXD-QLN ngày 27/12/2021 trả lời như sau:

Từ trước tới nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, đặc biệt là hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định hơn trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội. Trong giai đoạn 2015-2020, các hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở đã được nhà nước hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi (được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ với kết quả đạt trên 117.000 hộ.

Tuy nhiên, hiện nay giá cả vật liệu xây dựng đã tăng cao so với trước đây, đồng thời chi phí vận chuyển đến nơi ở rất khó khăn làm giá thành cao, dẫn đến chi phí làm nhà lớn, vượt quá khả năng chi trả của người dân nghèo dù được Nhà nước hỗ trợ như kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang.

Ngày 09/9/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3665/BXD-QLN về việc tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để giải quyết thực tiễn nêu trên, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo hướng: (i) có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương; (ii) tăng mức vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở; đồng thời đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ với nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6425/VPCP-CN ngày 14/9/2021 gửi một số Bộ, ngành lấy ý kiến góp ý đối với nội dung kiến nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang để nghiên cứu trong quá trình xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5402/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)