Tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ ba, 19/10/2021 11:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1141/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

1. Văn phòng, Cục Hạ tầng kỹ thuật;

2. Phòng Quản lý cấp nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật;

3. Phòng Quản lý chất thải rắn, Cục Hạ tầng kỹ thuật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1141/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)