Ủy quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Thứ tư, 20/10/2021 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6706/UBND-XD4 ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị ủy quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi) đầu tư xây dựng đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4319/BXD-HĐXD ngày 20/10/2021 có ý kiến như sau:

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Công viên Đại dương Hạ Long; Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City; Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân gôn và khu dân cư Monbay Vân Đồn là các dự án sử dụng nguồn vốn khác, có công trình cấp I, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã có các văn bản ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình cấp I trở xuống của các dự án nêu trên. Tuy nhiên, các dự án trên đều là các dự án có quy mô lớn nên đến nay, các dự án còn nhiều công trình, hạng mục công trình chưa triển khai hoặc đang triển khai.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Nội dung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 03/3/2021) đã bãi bỏ quy định về ủy quyền tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền thẩm định.

Do vậy, đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, đã ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thẩm định mà các hạng mục công trình chưa thực hiện thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần thông báo với các chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng để thực hiện thủ tục thẩm định theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4319-BXD-HDXD_20102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4319/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)