Hướng dẫn một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình

Thứ hai, 11/10/2021 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4203/BXD-HĐXD gửi Sở Công Thương tỉnh Sơn La hướng dẫn một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

Dự án thủy điện Háng Đồng B sử dụng vốn của chủ đầu tư và vốn vay thương mại, được đề xuất xây dựng tại xã Suối Tọ, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hiện nay, chủ đầu tư đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án với quy mô công suất tăng từ 20MW lên 28MW, điều chỉnh một số thông số kỹ thuật công trình của dự án.

Theo quy định Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì khi điều chỉnh dự án làm thay đổi nhóm dự án hoặc cấp công trình xây dựng của dự án, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án, cấp công trình sau điều chỉnh.

Về quy định phân cấp công trình xây dựng tại Thông tư số 06/2021/TT- BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Điểm 1.2.5.3 Phụ lục 1) thì việc xác định cấp công trình thủy điện được xác định là cấp cao nhất theo các tiêu chí công suất lắp máy, dung tích hồ chứa, quy mô và đặc điểm đập dâng nước. Tuy nhiên, nội dung Văn bản số 1391/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Sơn La chưa đầy đủ thông tin về tiêu chí để xác định cấp công trình. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD nêu trên, Sở Công Thương tỉnh Sơn La có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư xác định cấp công trình công trình thủy điện Háng Đồng B để thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật:

- Trường hợp công trình thủy điện Háng Đồng B được xác định là cấp I, căn cứ các quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 và Khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì công tác thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Háng Đồng B thuộc thẩm quyền của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương. 

Trường hợp công trình thủy điện Háng Đồng B được xác định không phải là cấp I, căn cứ các quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 và Điểm d Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì công tác thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Háng Đồng B thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương tỉnh Sơn La.

Về công tác kiểm tra công tác nghiệm thu đối với Dự án thủy điện Háng Đồng B, căn cứ kết quả xác định cấp công trình được thực hiện ở phần trên, cần tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4203-BXD-HDXD_11102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4203/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)