Hướng dẫn phương án xử lý vướng mắc, tồn đọng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ

Thứ năm, 07/10/2021 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4163/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn phương án xử lý vướng mắc, tồn đọng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ.

Theo nội dung văn bản số 2657/SXD-QLHĐXD thì hợp đồng được ký kết theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng từ 26/12/2013 đến 26/12/2015; nguồn vốn thực hiện thuộc vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Do đó, hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.”

Điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh.”

Như vậy, trường hợp khối lượng hoàn thành thực tế tăng như nêu tại văn bản số 2657/SXD-QLHĐXD nếu không phải do lỗi của nhà thầu thì trách nhiệm thanh toán của chủ đầu tư (bên giao thầu) đã được quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo văn bản số 2657/SXD-QLHĐXD, khối lượng hoàn thành thực tế phần thi công ống xả thải tăng lớn hơn 20% so khối lượng trong hợp đồng (từ 1000m lên 1350m), do vậy các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật để quyết định đơn giá thanh toán cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP nêu trên.

Lưu ý: Khối lượng hoàn thành được nghiệm thu phải phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định của hợp đồng. Việc điều chỉnh thiết kế phải tuân thu các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4163-BXD-KTXD_07102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4163/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)