Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí - thể thao, đô thị sinh thái Đông Tam Đảo

Thứ sáu, 01/10/2021 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4067/BXD-QHKT gửi UBND thị xã Phổ Yên hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí – thể thao, đô thị sinh thái Đông Tam Đảo.

Theo nội dung Văn bản số 1377/UBND-VP và nhiệm vụ quy hoạch gửi kèm, khu Đông Tam Đảo được dự kiến quy hoạch là khu có chức năng hỗn hợp (du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí – thể thao, đô thị sinh thái), quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.619 ha.

Căn cứ theo đồ án Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, nếu khu Đông Tam Đảo thuộc khu vực được xác định là một khu chức năng của đô thị, trong đó có xác định phạm vi, quy mô, định hướng phát triển, chỉ tiêu dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…làm cơ sở để lập quy hoạch phân khu; khi đó, thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ quy hoạch phân khu áp dụng theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 

Trường hợp khu Đông Tam Đảo được xác định là khu chức năng theo các quy hoạch cấp trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch phát triển du lịch…), làm căn cứ để lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 và khoản 7 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4067/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)