Hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam một số nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện gió

Thứ ba, 28/09/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 5396/EVN-ĐT+PC ngày 01/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện gió.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4004/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Về những thông tin chủ yếu của dự án: Dự án điện gió sử dụng nguồn vốn khác; thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích công đồng; dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung Văn bản số 5396/EVN-ĐT+PC ngày 01/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật chủ đầu tư giữ nguyên tổng công suất lắp đặt của dự án và tiến hành thay đổi về kết cấu chịu lực của trụ điện gió; điều chỉnh mặt bằng dự án bố trí trụ điện gió (không có thông tin về địa điểm xây dựng công trình), thay đổi số lượng trụ điện gió; điều chỉnh sơ đồ đấu nối điện từ các trụ điện gió về trạm phân phối. 

Căn cứ các quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, dự án điện gió này thuộc trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án nêu trên, chủ đầu tư cần thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4004-BXD-HDXD_27092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4004/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)