Thành lập Tổ công tác hỗ trợ Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh

Thứ ba, 28/09/2021 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1105/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Tổ trưởng.

2. Ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp: Tổ phó.

3. Ông Đào Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổ phó.

4. Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ phó.

5. Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp: Tổ viên.

6. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổ viên.

7. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ viên.

8. Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ: Tổ viên.

9. Công chức các đơn vị (được phân công theo dõi doanh nghiệp): Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ viên. 

Theo Quyết định thành lập, Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ và hướng dẫn Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện thoái vốn nhà nước báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Tổ công tác; tùy tình hình thực tế có thể huy động lãnh đạo, công chức đơn vị trực thuộc Bộ hoặc các tổ chức, chuyên gia để tham mưu, triển khai những vấn đề cần thiết phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Thành viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 441/QĐ-BXD ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập tổ công tác hỗ trợ Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp và Quyết định số 1190/QĐ-BXD ngày 10/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần, tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1105/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)