Hướng dẫn xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Nghị số 10/2021/NĐ-CP

Thứ ba, 28/09/2021 17:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4014/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Nghị số 10/2021/NĐ-CP.

Các nội dung quy định quản lý và chuyển tiếp chỉ số giá quy định tại Điều 27 và Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng lưu ý trong năm 2021 thực hiện việc công bố chỉ số giá theo năm gốc 2020 và năm gốc đã lựa chọn để công bố trước đây.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Theo đó, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 13/2021/TT-BXD, việc quản lý chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4014-BXD-KTXD_28092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4014/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)