Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định tính độc lập của nhà thầu tư vấn lập tổng mức đầu tư xây dựng và thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán

Thứ năm, 23/09/2021 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3945/BXD-KTXD gửi Bệnh viện Chợ Rẫy về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định tính độc lập của nhà thầu tư vấn lập tổng mức đầu tư xây dựng và thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán.

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu lập tổng mức đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu. Vì vậy, đề nghị xem xét lại tính pháp lý của việc đã lựa chọn được nhà thầu thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trước khi có quyết định phê duyệt dự án (theo nội dung văn bản 1048/BVCR-CRII, dự án đang thực hiện lập tổng mức đầu tư xây dựng).

Điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế thiết kế cơ sở: tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng; không quy định sự độc lập về pháp lý, tài chính giữa nhà thầu thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán và nhà thầu lập tổng mức đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3945-BXD-KTXD_23092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3945/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)