Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Thứ ba, 21/09/2021 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3911/BXD-QLN Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Theo quy định tại điều 67 của Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa có quy định cụ thể về yêu cầu nội dung, biểu mẫu báo cáo, cung cấp thông tin đối với chủ thể là các cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để quy định cụ thể về việc báo cáo, cập nhật thông tin đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cho phù hợp làm cơ sở để các địa phương thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3911-BXD-QLN_21092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3911/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)