Hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định

Thứ sáu, 17/09/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3814/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định.

Theo đó, STT 6, Bảng Fl, Phụ lục F (Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu), QCVN 06:2021/BXD có ghi “Tường Block bê tông khí chưng áp có khối lượng thể tích từ 480 kg/m3 đến 1.200 kg/m3”, điều này được hiểu sản phẩm Block, Tấm tường panel bê tông khí chưng áp đáp ứng được yêu cầu này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3814-BXD-KHCN_17092021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3814/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)