Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Cục Kinh tế xây dựng

Thứ ba, 31/08/2021 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 985/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Cục Kinh tế xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

1. Lê Thị Quỳnh, Kế toán trưởng;

2. Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng;

3. Đặng Hoài Nam, Phó Trưởng phòng, Phòng Định mức và Đơn giá;

4. Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng - Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng;

5. Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tư vấn định mức và Giá xây dựng, Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 985/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)