Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam

Thứ tư, 01/09/2021 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3515/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, việc xem xét thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3515-BXD-HDXD_31082021.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3515/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)