Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ

Thứ tư, 25/08/2021 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 951/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ gồm các ông, bà sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Phó Trưởng ban;

4. Ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Phó Trưởng ban;

5. Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Thành viên;

6. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Thành viên;

7. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ: Thành viên;

8. Ông Hoàng Quang Nhu, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Thành viên;

9. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị: Thành viên;

10. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Thành viên;

11. Ông Đào Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Thành viên;

12. Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình: Thành viên;

13. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Kinh tế xây dựng: Thành viên;

14. Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật: Thành viên;

15. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam: Thành viên;

16. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ: Thành viên;

17. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc: Thành viên;

18. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: Thành viên;

19. Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng: Thành viên;

20. Ông Đậu Minh Thanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp: Thành viên;

21. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ trưởng;

2. Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng: Tổ phó;

3. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị: Thành viên;

4. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Thành viên;

5. Bà Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật: Thành viên;

6. Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc: Thành viên;

7. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: Thành viên;

8. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Thành viên;

9. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng Bộ: Thành viên;

10. Ông Hà Huy Hà, Phó Trưởng phòng quản lý công trình trọng điểm, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình: Thành viên;

11. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ: Thành viên;

13. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Thành viên;

14. Bà Phạm Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ: Thành viên kiêm thư ký.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 951/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)