Tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA

Thứ sáu, 13/08/2021 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3216/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA.

Ngày 10/4/2009, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã ban hành Thông tư Liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp; trong quá trình thực hiện, Thông tư đã đạt được hiệu quả như: hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị, khu công nghiệp được quan tâm, đầu tư phát triển, giảm số vụ chữa cháy bị thiếu nước, không có nguồn nước tại chỗ,...

Qua hơn 10 năm triển khai, Thông tư số 04/2009/TTLT-BXD-BCA đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cấp nước đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; Vì vậy, việc đánh giá toàn diện công tác tổ chức, triển khai thực hiện và đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 04/2009/TTLT-BXD-BCA là cần thiết.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA (theo phụ lục 01 và 02 đính kèm) gửi về Bộ Xây dựng và Bộ Công an trước ngày 30/9/2021.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3216-BXD-HTKT_13082021
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3216/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)