Hướng dẫn vướng mắc trong quá trình đàm phán hợp đồng

Thứ sáu, 25/06/2021 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2405/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về vướng mắc trong quá trình đàm phán Hợp đồng Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hào thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tại Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã quy định các nội dung cần xử lý chuyển tiếp. Theo đó, đối với nội dung liên quan đến công tác bảo trì công trình xây dựng quy định tại Mục 2 Chương III của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được thực hiện khi Nghị định này có hiệu lực.

Ngày 14/5/2021 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1666/BXD-KTXD về việc làm rõ một số vấn đề trong quá trình đàm phán Hợp đồng Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo đề nghị tại văn bản số 3113/BGTVT-ĐTCT ngày 09/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2405-BXD-KTXD_25062021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2405/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)