Hướng dẫn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú sửa đổi năm 2020

Thứ hai, 17/05/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1726/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai hướng dẫn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú sửa đổi năm 2020.

Liên quan đến nội dung về chỉ tiêu diện tích nhà ở thì hiện nay, pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan có một số quy định như sau:

- Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được phê duyệt theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ có quy định về mục tiêu phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu trong phát triển nhà ở quốc gia trong từng giai đoạn, cụ thể là: năm 2015: chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 06m2 sàn/người; năm 2020: chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 08m2 sàn/người và đến năm 2030: chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu là 12m2 sàn/người (điểm 2 Mục III của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia).

- Quy định về diện tích bình quân trong hộ gia đình để làm cơ sở xác định điều kiện khó khăn về nhà ở của đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là dưới 10m2 sàn/ người  (quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, khoản 4 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

- Quy định về diện tích ở tối thiểu của nhà ở nông thôn đạt chuẩn: khu vực đồng bằng diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m2/người trở lên; khu vực trung du, miền núi diện tích ở tối thiểu đạt 10m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn nhà từ 24m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 trở lên (văn bản số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về tiêu chí nhà ở nông thôn).

- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 có quy định về chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định đã quy định diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 8m2 thì thuộc diện thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở.

- Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đã quy định nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở gồm có xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở (như diện tích nhà ở bình quân đầu người, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu…).

Trên đây là một số quy định liên quan đến chỉ tiêu diện tích nhà ở, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nghiên cứu, đối chiếu các quy định nêu trên và báo cáo UBND tỉnh Gia Lai để thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật về nhà ở, pháp luật về cư trú theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1726-BXD-QLN_17052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1726/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)