Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Thứ năm, 13/05/2021 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1652/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ và giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế năm 2020 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 được ban hành tại công văn số 2227/BCĐSVSTVN ngày 07/4/2021 và 2228/BCĐSVSTVN ngày 07/4/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị:

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ giới thiệu các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế đủ điều kiện theo các quy định tiêu chí tuyển chọn; Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ 01/01/2020 đến ngày 20/6/2021.

Công văn giới thiệu và hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường trước ngày 31/5/2021. Mọi thông tin liên hệ ông Nguyễn Xuân Hiển - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng; Số điện thoại: 0946853883; bản mềm gửi qua Email: xuanhien0309@gmail.com.

Tài liệu gửi kèm theo công văn này gồm:

-Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-BCĐSVSTVN ngày 07/4/2021 của Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

- Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm thực hiện để việc giới thiệu, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 đạt kết quả tốt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

1652-BXD-KHCN_13052021_signed.pdf

848-QD-BCDSVSTVN_07045021.pdf

288-KH-BCDSVSTVN_07042021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1652/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)