Đề xuất tổ chức lập hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S4 tại 02 ô quy hoạch ký hiệu 1-3 và 1-4, tỷ lệ 1/5000

Thứ ba, 11/05/2021 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1581/BXD-QHKT gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty cổ phần đề xuất tổ chức lập hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S4 tại 02 ô quy hoạch ký hiệu 1-3 và 1-4, tỷ lệ 1/5000 (tại 02 ô đất quy hoạch ký hiệu D20-TĐCN1 và D27-TĐCN2 thuộc Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn), phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ và lựa chọn đơn vị tư vấn để lập quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, ngân sách nhà nước, đấu thầu và pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch.

Căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018), trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị và điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 tại 02 ô quy hoạch ký hiệu 1-3 và 1-4 phải đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Quy định quản lý theo đồ án; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội khu vực các dự án và trong phân khu đô thị S4; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và quy định hiện hành.

Thành phần và nội dung hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1581-BXD-QHKT_11052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1581/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)