Áp dụng chỉ tiêu đất dân dụng và đất đơn vị ở trong đồ án quy hoạch đô thị

Thứ sáu, 16/04/2021 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1253/BXD-QHKTgửi UBND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến áp dụng các chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị và chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị trong đồ án quy hoạch đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị và chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị được quy định tại Bảng 2.1 và 2.2 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD nhằm đảm bảo quy hoạch các đô thị được phát triển bền vững, mật độ cư trú hợp lý và sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả. Việc lập quy hoạch các đô thị phải tuân thủ quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan. 

Đối với các đô thị có tính đặc thù (do khu vực nông thôn được sát nhập vào đô thị…), cơ quan lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị cần xem xét với từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở các luận chứng đảm bảo phát triển đô thị bền vững, cân đối dân số giữa khu vực hiện hữu và khu vực phát triển mới để đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1253-BXD-QHKT_16042021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1253/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)