Giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung cho các công trình có chiều cao trên 150m và bố trí công năng thương mại dịch vụ tại tầng hầm 2,3

Thứ hai, 22/03/2021 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 934/BXD-KHCN gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về Giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung cho các công trình có chiều cao trên 150m và bố trí công năng thương mại dịch vụ tại tầng hầm 2,3.

Căn cứ các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (điểm 1.1.10 ; điểm 3.1.7 ) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư (điểm 1.1.2), việc Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề xuất một số giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung cho các công trình có chiều cao trên 150m và bố trí công năng thương mại dịch vụ tại tầng hầm 2,3 là cần thiết.

Về đề xuất cụ thể của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nêu tại văn bản số 3830/PCCC&CNCH-P4 ngày 13/10/2020, Căn cứ quy định tại các Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản dưới các Luật; Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc và đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ căn cứ vào các tài liệu chuẩn, các tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng và kinh nghiệm thực tiễn quyết định làm cơ sở thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC cho các đối tượng công trình này (nếu có).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_934-BXD-KHCN_22032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 934/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)