Hướng dẫn xác định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực xây dựng

Thứ sáu, 02/04/2021 15:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1069/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum hướng dẫn xác định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 11/12/2019; trong đó, có các dịch vụ: Quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ chiếu sáng đô thị; dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng; dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung; dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ không bao gồm các dịch vụ sự nghiệp công tại mục 1 nêu trên.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để nghiên cứu, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công/công ích; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công/công ích thuộc phạm vi quản lý của địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

Lưu ý, việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm làm cơ sở để xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công/công ích cần căn cứ vào: khả năng cân đối nguồn kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng, dây chuyền công nghệ (nếu có), các yêu cầu về quy trình kỹ thuật tổ chức thực hiện công việc (con người, thiết bị, thời gian...), định mức kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công tại địa phương để xác định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1069-BXD-KTXD_02042021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1069/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)