Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các thành viên thuộc Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba

Thứ năm, 25/02/2021 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/02/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 202/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho cho các thành viên thuộc Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba, đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020, gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, Thư ký phân Ban;

2. Ông Nguyễn Công Tiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao;

3. Ông Nguyễn Nam Quân, Trưởng phòng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao;

4. Ông Đàm Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao;

5. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư;

8. Bà Nguyễn Yến, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch Đầu tư;

9. Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng Song phương, Cục Quản lý Nợ, Bộ Tài chính;

10. Bà Nguyễn Thị Nụ, Chuyên viên, Cục Quản lý Nợ, Bộ Tài chính.

11. Bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công thương;

12. Bà Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công thương;

13. Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế;

14. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế.

15. Bà Hà Thị Lâm Hồng, Phó Vụ trưởng,Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học Công nghệ;

16. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học Công nghệ;

17. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng;

18. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng;

19. Ông Bùi Như Quỳnh, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng;

20. Bà Nguyễn Hiền Anh, Chuyên viên, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 202/QĐ-BXD .

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)