Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ sáu, 25/12/2020 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để chuẩn bị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đề nghị Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại các bộ, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (theo phụ lục 01 kèm theo); UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (theo phụ lục 02 kèm theo).

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xin gửi về Bộ Xây dựng (qua Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội) trước ngày 05/01/2021; gửi file báo cáo qua địa chỉ vpbcdtwvcsnobds@gmail.com, để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6217-BCDNOTTBDS_25122020.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6127/BCDNOTTBDS.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)