Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Thứ năm, 31/12/2020 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020 về việc xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”. Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” đến Sở Xây dựng các địa phương, Chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng để tham khảo, áp dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_6242-BXD-KHCN_28122020.pdf

HDKT lap dat HT dien mat troi mai nha.pdf

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6242/BXD-KHCN.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)