Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022

Thứ hai, 01/03/2021 15:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 627/BXD-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022.

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý (ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng). Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Đề án về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 10 năm 2021 - 2030 gắn với Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2030 và để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2022, Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị, tổ chức như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các căn cứ sau:

a) Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 1.

b) Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng.

c) Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị

Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 2 và tổng hợp danh mục tại Phụ lục 3

2. Thống kê nguồn nhân lực KH&CN: Các đơn vị, tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp cần thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN theo mẫu được trình bày tại Phụ lục 4

3. Thời gian đăng ký

Đề nghị các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp, tổ chức thẩm định danh mục, xây dựng dự toán ngân sách năm 2022.

Bản mềm các đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email: xuanhien0309@gmail.com. Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Xuân Hiển – Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT. Số điện thoại: 0946853883.

Đối với các đơn vị, tổ chức không trực thuộc Bộ Xây dựng có thể truy cập website Bộ Xây dựng để nghiên cứu, tham gia đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_627-BXD-KHCN_01032021.doc
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 627/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)