Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD

Thứ ba, 14/12/2021 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5181/BXD-KHCN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng vè việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD.

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng trên địa bàn về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021, cập nhật và lưu trữ báo cáo tại trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn trước ngày 31/12/2021.

- Chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố năm 2021, cập nhật và lưu trữ tại trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn trước ngày 15/01/2022.

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Tổ chức xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Sở Xây dựng năm 2021 theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 02/2018/TT-BXD và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2022.

3. Đối với các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng: Đề nghị rà soát, đôn đốc các cơ sở sản xuất trực thuộc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 02/2018/TT-BXD và báo cáo về Sở Xây dựng mà cơ sở sản xuất đặt trụ sở trước ngày 31/12/2021; Tổng hợp danh sách các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/01/2022.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Xây dựng, các Tổng Công ty trực thuộc Bộ chỉ đạo các cơ sở, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5181-BXD-KHCN_14122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5181/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)