Hướng dẫn về việc thiết kế số tầng các công trình trường học trên các khu đất thuộc địa bàn quận Đống Đa

Thứ hai, 22/11/2021 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4830/BXD-KHCN gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa hướng dẫn về việc thiết kế số tầng các công trình trường học trên các khu đất thuộc địa bàn quận Đống Đa để phù hợp với QCVN 06:2021/BXD.

1. Về thiết kế số tầng cao công trình phù hợp QCVN 06:2010/BXD

QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, quy định tại Bảng H4, phụ lục H liên quan đến số tầng lớn nhất hoặc chiều cao phòng cháy chữa cháy cho phép lớn nhất của một số dạng nhà và công trình công cộng độc lập. Theo đó, chức năng chính của công trình trường học là (khối nhà học độc lập hoặc các lớp học trong khối nhà có bố trí các chức năng phụ trợ như khu vực bếp ăn, khu hành chính ...) phải được bố trí đúng quy định tại Bảng H4, phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD. Theo đó:

1.1. Đối với trường mầm non:

- Khối nhà học của trường mầm non chỉ được thiết kế cao không quá 3 tầng. Trong đó “ở tầng 3 chỉ được bố trí lớp dành cho các cháu lớn, các gian phòng dành cho học nhạc và thể dục, không gian chơi cho các cháu.

- Khối nhà bố trí phòng/lớp học và các chức năng phụ trợ của công trình trường học, nếu có chiều cao trên 3 tầng thì: (1) các phòng/lớp học, chỉ được bố trí từ tầng 3 trở xuống và tầng 3 chỉ được bố trí lớp dành cho các cháu lớn, các gian phòng dành cho học nhạc và thể dục, không gian chơi cho các cháu; (2) phía trên tầng 3 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ như: hành chính, bếp, kho ...).

1.2. Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông:

- Khối nhà học chỉ được thiết kế cao không quá 5 tầng.

- Khối nhà bố trí phòng/lớp học và các chức năng phụ trợ của công trình trường học, nếu có chiều cao trên 5 tầng thì: (1) các phòng/lớp học chỉ được bố trí từ tầng 4 trở xuống; (2) phía trên tầng 4 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ như: hành chính, bếp, kho ...).

1.3. Ngoài các nguyên tắc tại 1.1 và 1.2 của công văn này, việc thiết kế số tầng cao của công trình trường học còn phải tính đến quy mô và bậc chịu lửa của công trình; đảm bảo phù hợp quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về thiết kế tầng hầm của công trình trường học, phải tuân thủ các quy định thiết kế PCCC và bố trí công năng tại QCVN 06:2021/BXD, QCVN 13:2018/BXD và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4830-BXD-KHCN_22112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4830/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)