Hướng dẫn áp dụng sản phẩm vữa chống cháy GLC phun bọc bảo vệ kết cấu thép đạt giới hạn chịu lửa danh định

Thứ hai, 15/11/2021 17:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn số 4727/BXD-KHCN hướng dẫn áp dụng sản phẩm vữa chống cháy GLC phun bọc bảo vệ kết cấu thép đạt giới hạn chịu lửa danh định.

Về các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD tại: (1) Bảng F8, mục B, điểm 4 về chiều dày nhỏ nhất của lớp bảo vệ dạng rỗng để đảm bảo giới hạn chịu lửa đối với Cột chống bằng thép có khối lượng cột trên 1m dài không nhỏ hơn 45 kg và (2) Bảng F9, mục A, điểm 2 về chiều dày nhỏ nhất của lóp bảo vệ dạng đặc (không trát) để đảm bảo giới hạn chịu lửa đối với dầm thép được bọc bảo vệ có khối lượng dầm trên 1m dài không nhỏ hơn 30 kg, được hiểu là quy định về chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ; Lớp bảo vệ cấu kiện/kết cấu nêu trên phải được thử nghiệm đạt giới hạn chịu lửa theo yêu cầu của quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4727-BXD-KHCN_15112021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4727/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)