Hướng dẫn thực hiện tiếp nhận Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Thứ năm, 06/05/2021 08:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1466/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn thực hiện tiếp nhận Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

1. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD

- Về Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu, Bộ Xây dựng có các công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020 và công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu thực hiện.

2. Về miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 nhập khẩu

Theo QCVN 16:2019/BXD: “Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn giảm kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng để xem xét, xác nhận miễn giảm”. Khi cấp giấy xác nhận miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, Bộ Xây dựng đều đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi văn bản đến cơ quan liên quan để  tiếp tục thực hiện việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD  theo phương thức hậu kiểm.

3. Về việc công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng thừa nhận khi soát xét QCVN 16:2019/BXD.

- Trong lần soát xét QCVN 16:2019/BXD tới, Bộ Xây dựng sẽ quan tâm và lưu ý kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Về các nội dung liên quan đến các quy định của Chính phủ và các bộ ngành khác:

- Về phí tiếp nhận Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu, Bộ Xây dựng sẽ xem xét và có kiến nghị với Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan.

- Về thời gian giải quyết Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu và thủ tục kiểm tra lô hàng hóa VLXD nhập khẩu không hoàn thiện đủ hồ sơ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì biên soạn dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

- Về dự thảo Nghị định của Chính phủ để triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ kiến nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1466-BXD-KHCN_05052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1466/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)