Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ ba, 30/06/2020 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4962/SXD-QLN&CS ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3178/BXD-QLN ngày 30/6/2020 có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Trong đó, Nghị định đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được thuê và mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (các Điều 57, Điều 63).

Đối với việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định tại các văn bản nêu trên với trường hợp cụ thể nêu trong công văn số 4962/SXD-QLN&CS để xác định thời điểm bố trí sử dụng và xem xét giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3178-BXD-QLN_30062020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3178/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)