Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bào PCCC cho công trình Khu phức hợp khách sạn cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ, xây dựng tại phường ô đất H5CC1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây

Thứ hai, 18/05/2020 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/20-SND, ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH SND VINA về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu phức hợp khách sạn cao cấp 5 sao, trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ, xây dựng tại phường ô đất H5CC1, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2368/BXD-KHCN ngày 18/5/2020 trả lời như sau:

Ngày 28/4/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 691/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt lụận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH SND VINA về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình nêu trên tại các trục (X20-X21; Y6-Y7) khách sạn 1 và trục (X5-X6; Y4-Y5) khách sạn 2.

Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kể buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH SND VINA thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 691/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2368-BXD-KHCN_18052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2368/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)