Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho công trình Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương

Thứ tư, 29/04/2020 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 62/CV-LP, ngày 02/3/2020 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương, xây dựng tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2066/BXD-KHCN ngày 29/4/2020 trả lời như sau:

Ngày 16/4/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 657/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương, cụ thể: 01 buồng thang bộ loại N3 từ tầng 1 đến tầng 6, tại trục (10B-11B; J-K); 01 buồng thang bộ loại N3 tại trục (3B-4B; L-M khối tháp 1 và 01 buồng thang bộ loại N3 tại trục (3A-4A; C-D) khối tháp 2. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối vớỉ công trình nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 657/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bào dưỡng, thay thế các hạng muc PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2066-BXD-KHCN_29042020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2066/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)