Luận chứng bổ sung đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Tân Mai, xây dựng tại số 145 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai

Thứ tư, 29/04/2020 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 135/BQLDAĐTXD ngày 28/02/2020 của UBND quận Hoàng Mai (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) về luận chứng bổ sung đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Tân Mai, xây dựng tại số 145 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2061/BXD-KHCN ngày 29/04/2020 có ý kiến như sau:

Ngày 28/02/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 358/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, theo đó chấp thuận với các giải pháp bổ sung thay thế yêu cầu tại Bảng H4 của QCVN 06:2010/BXD để thiết kế Trường tiểu học Tân Mai gồm 06 tầng nổi và 01 tầng hầm như sau: (1) Chấp thuận giải pháp bố trí công năng với điều kiện chỉ bố trí các phòng học từ tầng 4 trở xuống (phù hợp với quy định tại Bảng H4 (QCVN 06:2010/BXD); tầng 5 bố trí phòng ăn giáo viên, phòng họp, phòng thiết bị đồ dùng giảng dạy, phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng hiệu trưởng, phòng nghỉ giáo viên, kho phục vụ học tập, văn phòng, hoạt động đội; tầng 6 bố trí phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng thiết bị đồ dùng giảng dạy, kho sách, thư viện giáo viên, phòng đọc giáo viên; (2) Sử dụng đường giao thông nội bộ, đường giao thông đô thị và sân trường đảm bảo cho xe chữa cháy triển khai hoạt dộng; (3) Chấp thuận giải pháp thiết kế lối thoát nạn; (4) Chấp thuận giải pháp thiết kế đảm bảo ngăn cháy lan; (5) Đảm bảo trang bị phương tiện PCCC& CNCH đủ cho số lượng người hoạt động thường xuyên trong công trình (tối thiểu 02 người/1bộ mặt nạ lọc độc; trang bị đầy đủ phương tiện cho đội PCCC cơ sở); (6) Công trình được thiết kế bổ sung hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động tại tầng hầm, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường và chữa cháy ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu đảm bảo theo đúng quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Như vậy, theo kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại các văn bản số 358/PCCC&CNCH-P4; Căn cứ quy định tại QCVN 06:2010/BXD (Mục 1.1.7) và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận với giải pháp kỹ thuật bố trí công năng cho công trình đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý để thiết kế Trường tiểu học Tân Mai.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm chỉ đạo thi công công trình và đưa vào sử dụng các không gian chức năng, giải pháp thiết kế công trình theo đúng hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong quá trình thiết kế, thi công, nghiệm thu; đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình vận hành, khai thác sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2061-BXD-KHCN_29042020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2061/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)