Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji

Thứ hai, 20/01/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 035/CV-OFT, ngày 17/12/2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy – Phú Thọ, xây dựng tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 280/BXD-KHCN (20/1/2020) trả lời như sau:

Ngày 31/12/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2857/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 02 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy - Phú Thọ tại vị trí trục (X9-X10) và trục (Y3-Y4). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 922/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 280/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_280-BXD-KHCN_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)