Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành

Thứ hai, 20/01/2020 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 37/CV-ĐPT, ngày 02/11/2019 của Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu nhà ở phường Long Trường, xây dựng tại phường Long Trường, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 286/BXD-KHCN (20/1/2020) trả lời như sau:

Ngày 13/01/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 127/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 06 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu nhà ở phường Long Trường tại vị trí trục (A2-A4; AB-AC) khối nhà A khu CT1, trục (B2-B4, BB-BC) khối nhà B khu CT1, trục (C2-C4, CB-CC) khối nhà C khu CT1, trục (D2-D4, DB-DC) khối nhà D khu CT1, trục (E2-E4, EB-EC) khối nhà E khu CT1 và trục (A9-A12, B4-B6) khu CT2. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 127/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 286/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_286-BXD-KHCN_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)