Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Nhà ở xã hội NƠXH-02 khu đô thị mới Phước Long

Thứ hai, 20/01/2020 16:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 207/CVLC-PCCC, ngày 23/12/2019 của Công ty Cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở xã hội NƠXH-02 khu đô thị mới Phước Long, xây dựng tại khu đô thị mới Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 283/BXD-KHCN (20/1/2020) trả lời như sau:

Ngày 15/11/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2335/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 01 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Nhà ở xã hội NƠXH-02 khu đô thị mới Phước Long tại vị trí trục (9-10; C-E). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thể buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cố phần phát triển nhả và đô thị HUD Nha Trang thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2335/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 283/BXD-KHCN

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_283-BXD-KHCN_20012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)