Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ ba, 05/03/2024 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 920/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ.

Theo đó, tại điểm a, b khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án, công trình xây dựng thuộc chuyên ngành, cụ thể:

a) Bộ Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị);

b) Bộ Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);”.

Về nội dung đề nghị hướng dẫn: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ nằm trong danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 (Phụ lục V) theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/11/2023.

Đoạn tuyến Quốc lộ 91 từ Km0+000 đến Km7+000 được chuyển thành đường đô thị và bàn giao cho UBND thành phố Cần Thơ quản lý kể từ ngày 01/01/2008 theo Quyết định số 4139/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, tại Văn bản số 13349/BGTVT-KCHT ngày 23/11/2023 về việc quản lý tài sản, quản lý đầu tư Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7, thành phố Cần Thơ, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến đoạn tuyến nêu trên hiện do UBND thành phố Cần Thơ quản lý, khai thác và không còn trong phần mềm quản lý tài sản công của Cục Đường bộ Việt Nam.

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023, theo đó quy mô phần tuyến có cấp kỹ thuật là đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 60 - 80(km/h), bố trí hệ thống thoát nước, cống dọc, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, trụ chữa cháy....theo yêu cầu kỹ thuật; quy mô phần cầu bằng bê tông cốt thép và được thi tuyển kiến trúc theo quy định; tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 đã giao UBND thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

Theo cơ sở nêu trên, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ là công trình giao thông đường bộ trong đô thị.

Căn cứ quy định của pháp luật, thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 920/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)