Hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc dự án nhiệt điện, thủy điện

Thứ ba, 16/11/2021 17:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4747/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty Phát điện 1 về việc hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc dự án nhiệt điện, thủy điện.

Theo nội dung Văn bản số 2359/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 29/10/2021 nêu trên thì Tổng Công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên đang thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các dự án nhà máy nhiệt điện, thủy điện (sau đây gọi là dự án nhà máy điện).

Trường hợp đầu tư xây dựng, đầu tư mở rộng công suất phát điện của dự án nhà máy điện đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương thẩm định; việc tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình phụ trợ thuộc dự án nhà máy điện như đã được nêu tại Văn bản số 2359/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 29/10/2021 của Tổng Công ty Phát điện 1 được căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương thẩm định theo quy định. Trong quá trình triển khai, Tổng Công ty Phát điện 1 cần thực hiện theo hướng dẫn về lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo các quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4747-BXD-HDXD_16112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4747/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)