Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Thứ năm, 11/11/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4673/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 về việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Theo nội dung Văn bản số NS2PC-MOC-21-0004 ngày 08/10/2021 của Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được đầu tư xây dựng tại xã Hải Hà và xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình xây dựng, để đáp ứng các yêu cầu về môi trường cũng như giảm thời gian thi công và thuận lợi trong vận hành, một số hạng mục của nhà máy đã được điều chỉnh so với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tháng 5/2018, bao gồm các hạng mục công trình: (1) Nhà hành chính và nhà ăn; (2) Nhà kho 2; (3) Mái kho than và bể nước thải kho than; (4) Bể lưu chứa nước thải sự cố; (5) Thiết bị quan trắc môi trường; (6) Tổng mặt bằng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương đã thẩm định công trình chính, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì những công trình còn lại thuộc thẩm quyền thẩm định của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương.

Các công trình của dự án đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương thẩm định, nay điều chỉnh thì phải thẩm định lại trước khi thi công. Trong trường hợp các hạng mục công trình nêu tại Văn bản số NS2PC-MOC-21-0004 ngày 08/10/2021 đã thi công theo phương án điều chỉnh mà chưa được thẩm định thì Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 phải rút kinh nghiệm, báo cáo cơ quan thẩm định có ý kiến xử lý, thẩm định theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4673-BXD-HDXD_11112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4673/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)