Hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán

Thứ tư, 10/11/2021 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4655/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên về việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Trong trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự án, Chủ đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực thuộc phê duyệt thiết kế xây dựng”. Theo đó, chủ đầu tư được ủy quyền phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho Ban quản lý dự án trực thuộc trong trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4655-BXD-HDXD_10112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4655/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)