Hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ năm, 11/11/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4678/BXD-HĐXD gửi Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Theo nội dung công văn số 1590/BQLDA-ĐHDA ngày 06/10/2021: Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang là chủ đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945). Dự án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17/3/2021.

Đối với dự án Nâng cấp đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trường hợp dự án nhóm A, dự án nhóm B được điều chỉnh thành dự án nhóm A do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư và chưa được phê duyệt trước ngày Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thì thực hiện theo quy định chuyển tiếp của Luật và Nghị định này. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 và điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ và không quy định việc ủy quyền thẩm định. Do vậy, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4678-BXD-HDXD_11112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4678/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)