Hướng dẫn thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng

Thứ hai, 25/10/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4383/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình hướng dẫn thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng.

Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 (căn cứ theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).

Một số hạng mục công trình thuộc dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng của Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại văn bản số 171/HĐXD-QLDA ngày 21/7/2021.

Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định công trình thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Quy hoạch chi tiết của Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 trên cơ sở Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được phê duyệt tại Quyết định 1738/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 không thuộc một trong các loại quy hoạch nêu tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng có công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Như vậy, các công trình xây dựng của Dự án thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Công trình xây dựng sau khi đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4383-BXD-HDXD_25102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4383/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)