Bộ Xây dựng góp ý kiến về việc thẩm định điều chỉnh dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ

Thứ ba, 12/10/2021 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4234/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Theo đó, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh của dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được lập cơ bản phù hợp với quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng 2014 và được bổ sung khoản 7 Điều 53 tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Căn cứ nội dung công văn số 3458/SXD-QLXD ngày 15/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và các hồ sơ tài liệu kèm theo, việc điều chỉnh tổng mặt bằng, quy mô xây dựng nhà Tang lễ (Đại thể) và cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án là có cơ sở. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng có một số nội dung lưu ý sau:

Đối với nội dung điều chỉnh quy mô và vị trí nhà Đại thể: Hạng mục nhà Đại thể đã thi công xong việc ép cọc móng tại vị trí cũ, đề nghị chủ đầu tư của dự án cần xác định chi phí đối với phần cọc đã thi công và phương án xử lý chi phí này đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án tổng thể.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18, điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014.

Việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn của dự án cần được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, phê duyệt điều chỉnh (thời gian thực hiện dự án) tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 11/12/2020. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cần đảm bảo theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp dự án được chấp thuận điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư cần tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh dự án và các thủ tục điều chỉnh khác đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4234-BXD-HDXD_12102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4234/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)