Hướng dẫn về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 12/10/2021 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4218/BXD-HĐXD gửi  Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao đơn vị làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư”.

Trường hợp có Ban quản lý dự án (Ban QLDA) nhưng không đủ điều kiện có nhiều tình huống, một trong các tình huống như tại thời điểm dự kiến giao làm chủ đầu tư nhưng Ban QLDA đang thực hiện quản lý nhiều dự án khác, dẫn đến không bố trí được nhân sự đủ năng lực để thực hiện công việc của chủ đầu tư hoặc triển khai thực hiện dự án kém hiệu quả.

Căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế tại địa phương, việc giao UBND cấp huyện hoặc Ban QLDA cấp huyện làm chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Đối với các dự án thực hiện sửa chữa, nâng cấp thường xuyên các công trình xây dựng hàng năm, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn nhà nước ngoài đầu tư công) do UBND tỉnh Cà Mau quyết định phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và quy định liên quan khác để để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4218-BXD-HDXD_12102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4218/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)