Hướng dẫn phân loại nhóm Dự án nhà ở theo Luật Đầu tư công năm 2019

Thứ hai, 27/09/2021 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3985/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI đề nghị hướng dẫn phân loại nhóm Dự án nhà ở theo Luật Đầu tư công năm 2019 đối với Dự án Thái Hà Spring Garden.

Theo quy định tại khoản 3 Mục VII Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã có hiệu lực kể từ ngày ký: “Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng cụm công trình nhà ở tại đô thị hoặc khu nhà ở tại nông thôn, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Mục này.”.

Theo nội dung văn bản số 286/2021/CV/PCI ngày 28/6/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI và bản vẽ tổng mặt bằng được chấp thuận gửi kèm theo: Dự án Thái Hà Spring Garden thực hiện đầu tư xây dựng tòa nhà chung cư cao 25 tầng (bao gồm khối đế cao 02 tầng), có 03 tầng hầm, tổng mức đầu tư 1.468 tỷ đồng. Theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (nội dung ghi chú tại Phụ lục II): “Tổng diện tích sàn của nhà/công trình là Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum.”. Do vậy, tòa nhà chung cư thuộc dự án Thái Hà Spring Garden có chung hệ thống kết cấu là công trình độc lập, không phải khu nhà ở; dự án Thái Hà Spring Garden là dự án nhóm A theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 8 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3985-BXD-HDXD_27092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3985/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)