Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Thứ ba, 21/09/2021 18:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3912/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật không quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng:

- Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 89 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì “Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đối với những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và chuyển nhượng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở thì không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định này.

- Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng thì “… nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa ” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng. Do đó, việc quản lý trật tự xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3912-BXD-HDXD_21092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3912/ BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)